thermo_prosess

Geotermisk energi, figur

Geotermisk energi høstes ved at kaldt vann pumpes ned i en injeksjonsbrønn, og hentes opp igjen i oppvarmet stand i en produksjonsbrønn. Til venstre: I områder der jordvarme hentes opp i dag, strømmer vannet gjennom naturlige sprekker mellom brønnene og varmes opp. Til høyre: Ved framtidig boring i hardt fjell hvor det ikke er naturlige sprekker, som i Norge, er boring av "radiatorstrenger" mellom brønnene en mulighet. Et alternativ er å lage sprekker ved å utsette fjellet for høyt væsketrykk. Illustrasjon: SINTEF / Knut Gangåssæter