Gravid tablet

Det er ikke meningen at selvmålingene skal erstatte de SF-målingene som foretas av lege/jordmor, men supplere disse. Foto: Thinkstock

Det er ikke meningen at selvmålingene skal erstatte de SF-målingene som foretas av lege/jordmor, men supplere disse. Foto: Thinkstock