Afrikansk villhund jakt Foto Craig Jackson

Konflikter mellom mennesker og villhunder etter hvert som menneskene krever stadig større boområder. Foto: Craig R. Jackson

Konflikter mellom mennesker og villhunder etter hvert som menneskene krever stadig større boområder. Foto: Craig R. Jackson