Afrikansk villhund Foto Craig Jackson

Situasjonen for Afrikas villhunder er i grunnen et slags svar på konflikten mellom ulver og mennesker i Norge. Foto: Craig R. Jackson

Situasjonen for Afrikas villhunder er i grunnen et slags svar på konflikten mellom ulver og mennesker i Norge. Foto: Craig R. Jackson