togprioritering

De svarte strekene betegner de planlagte togrutene, og de røde strekene viser om det har skjedd noe slik at toget ligger før eller etter ruta. når noe inntreffer Det nye verktøyet viser den optimale løsningen for hvordan det kan kjøres videre. Du ser de blå strekene her. Dette er foreslåtte løsninger i sann tid.