d Båtvake foran båten Illustrasjon Simen Ådnøy Ellingsen NTNU

Om strømningen er tilstrekkelig kraftig fra siden kan til og med én side av båtvaken bli liggende delvis foran båten. Illustrasjon Simen Ådnøy Ellingsen NTNU

Om strømningen er tilstrekkelig kraftig fra siden kan til og med én side av båtvaken bli liggende delvis foran båten. Illustrasjon NTNU