b_bredere vake Illustrasjon Simen Ådnøy Ellingsen NTNU

Går strømmen mot båtens kjøreretning, blir båtvaken bredere og bølgelengden lengre, og omvendt når båten kjører med strømmen. Illustrasjon: Simen Ådnøy Ellingsen, NTNU

Går strømmen mot båtens kjøreretning, blir båtvaken bredere og bølgelengden lengre, og omvendt når båten kjører med strømmen. Illustrasjon: NTNU