b Bredere vake

Går strømmen mot båtens kjøreretning, blir båtvaken bredere og bølgelengden lengre. Det blir omvendt når båten kjører med strømmen. Illustrasjon: Simen Ådnøy Ellingsen, NTNU

Går strømmen mot båtens kjøreretning, blir båtvaken bredere og bølgelengden lengre. Det blir omvendt når båten kjører med strømmen. Illustrasjon: Simen Ådnøy Ellingsen, NTNU