Olav5

De fleste granmeiser lever fredelig i «vinterflokker» utenom hekketida. Men når våren nærmer seg, øker aggresjonen. Foto: Olav Hogstad

De fleste granmeiser lever fredelig i «vinterflokker» utenom hekketida. Men når våren nærmer seg, øker aggresjonen. Foto: Olav Hogstad