FuglerOlav1-1

En utstrakt fangst og merking av meiser gjennom flere år i en fjellskog i Midt-Norge har gitt mange opplysninger om granmeisas sosiale liv. Fuglene blir merket med aluminiumsring med nummer samt en farget plastring på venstre fot (årets farge). Høyre fot har to ringer med en spesiell fargekombinasjon slik at ethvert individ kan gjenkjennes i felt. Foto: Olav Hogstad.

En utstrakt fangst og merking av meiser gjennom flere år i en fjellskog i Midt-Norge har gitt mange opplysninger om granmeisas sosiale liv. Fuglene blir merket med aluminiumsring med nummer samt en farget plastring på venstre fot (årets farge). Høyre fot har to ringer med en spesiell fargekombinasjon slik at ethvert individ kan gjenkjennes i felt. Foto: Olav Hogstad.