Elbil

Full Speed

Hvis elbiler skal fungere utenfor bykjernen og på lengre strekninger, kan den ikke være 100 prosent avhengig av batteri, konstaterer forskere. Foto: Thinkstock