gassutslipp

Figuren illustrerer forskjellige soner som styres av ulike fysikk. Alle påvirker risikobildet ved en hendelse.