gasslekkasje jan E Olsen

The submarine frame is equipped with instruments which measure the size and velocity of the bubbles under water. At the sea surface instruments are installed which measure how high the sea rises during the experiment. Photo: Thor Nielsen/SINTEF

Trondheim 21.05.2014 : Sintef tester effekten av gasslekasje på havbunnen. 2 kg trykkluft i sekundet slippes ut på 30 meters dyp. Senior Scientist Seniorforsker Jan Erik Olsen på SINTEF Materialer og Kjemi. Foto Thor Nielsen