illustrasjon Oppholdstid og alder samt triagegrad

Illustrasjonen viser hvor lang tid pasienter i de ulike aldersgruppene oppholder seg på akuttmottaket. 1 angir pasienter som prioriteres høyest, 4 de som er lavest prioritert med hensyn til sykdom/lidelser. Aldersgruppen over 80 har lengst ventetid uansett. Skyldes det diagnostiske utfordringer, eller at de ikke prioriteres i køen?