Tore_Undeland_vindturbin

– For å verne naturen må vi tåle at vindparker reduserer naturopplevelsen. Professor Tore Undeland forsker på elektronikk i vindturbiner, og besøker her Smøla vindpark. Foto: NTNU

– For å verne naturen må vi tåle at vindparker reduserer naturopplevelsen. Professor Tore Undeland forsker på elektronikk i vindturbiner, og besøker her Smøla vindpark. Foto: NTNU