3_MW_direktedrevet_vindturbin

3 MW vindturbin på Valsneset testsenter på Ørlandet er blant de største kommersielle vindturbiner i verden. Vindturbinen er utviklet av Blaaster Wind Technologies.
Foto: Blaaster Wind Technologies

3 MW vindturbin på Valsneset testsenter på Ørlandet er blant de største kommersielle vindturbiner i verden. Vindturbinen er utviklet av Blaaster Wind Technologies. Foto: Blaaster Wind Technologies