tog perrong Werner

OSLO 2014-03-21: NSB og Jernbaneverket har malt markeringer i perrongen som sammen med info-skjermer skal fortelle de reisende hvilke innganger som er best egnet å gå inn i. FOTO: WERNER JUVIK

Foto: Werner Juvik