tog perrong Werner 2

OSLO 2014-03-21: NSB og Jernbaneverket har malt markeringer i perrongen som sammen med info-skjermer skal fortelle de reisende hvilke innganger som er best egnet å gå inn i. FOTO: WERNER JUVIK

Jernbaneverket og NSB logger hver dag mengder av data fra trafikk og tog, og forskerne har brukt dataene til å skape en mer detaljert forståelse av hva som skjer. Et av tiltakene er merking og skilt på plattformer i Østlandsområdet. Foto: SINTEF/Werner Juvik.