Lærere samarbeid

Lærersamarbeid bedrer resultatene i skolen, viser ny skoleforskning. Men hvor mye tid lærerne trenger til samarbeid, varierer mye. Foto: Thinkstock

Lærersamarbeid bedrer resultatene i skolen, viser ny skoleforskning. Men hvor mye tid lærerne trenger til samarbeid, varierer mye. Foto: Thinkstock