Klima syk planet

Verden har blitt mer energieffektiv i løpet av de siste tiårene, men ikke nok. Illustrasjon: Thinkstock

Verden har blitt mer energieffektiv i løpet av de siste tiårene, men ikke nok. Illustrasjon: Thinkstock