Klima CO2

Konsentrasjoner av klimagasser har økt med rekordfart. Foto: Thinkstock

Konsentrasjoner av klimagasser har økt med rekordfart. Foto: Thinkstock