Klima hovedbilde

Det siste tiåret har sett en rekordartet vekst i klimagasskonsentrasjoner i atmosfæren som følge av en global økning i utslippene. Foto: Thinkstock

Det siste tiåret har sett en rekordartet vekst i klimagasskonsentrasjoner i atmosfæren som følge av en global økning i utslippene. Foto: Thinkstock