Immunforsvaret gener

Genene er i alarmberedskap, klare til å forsvare deg i det øyeblikket du angripes. Foto: Thinkstock

Genene er i alarmberedskap, klare til å forsvare deg i det øyeblikket du angripes. Foto: Thinkstock