røyking i Norge

Utvikling av røyking i Norge de siste årene.