KART som viser fordeling av røykere

Kartet viser hvordan røykere i Norge fordelte seg i årene 1996-2000.