Kart fordeling av KOLS-tilfeller i Norge

Slik fordeler KOLS-tilfellene seg i Norge. Lyse områder har få pasienter, mørke områder har mange.