Copepoder-2

Disse ørsmå hoppekrepsene er «babymaten» som SINTEF dyrker opp og gir til fiskeyngel. Foto: SINTEF / Jan Ove Evjemo

Copepoder, hoppekreps på norsk, yngelfôr for saltvannsarter