Copepoder-1

Trondheim 25.02.2014 : Seniorforsker Jan Ove Evjemo på Sintef Fiskeri og havbruk med kopepoder eller hoppekreps som skal bli mat for fiskeyngel. Foto Thor Nielsen