Graf geofysiske metoder Bruk over tid

Grafen viser i hvor stor grad de forskjellige geofysiske metodene er blitt brukt over tid. Figur: Lars Gustavsen, NIKU og Arne Anderson Stamnes, NTNU Vitenskapsmuseet

Grafen viser i hvor stor grad de forskjellige geofysiske metodene er blitt brukt over tid. Figur: Lars Gustavsen, NIKU og Arne Anderson Stamnes, NTNU Vitenskapsmuseet