Georadar Foto Robert Fry

Georadar kan gi et bilde av hva som befinner seg under jorden uten å ha satt en eneste spade i bakken. Foto: Robert Fry

Georadar kan gi et bilde av hva som befinner seg under jorden uten å ha satt en eneste spade i bakken. Foto: Robert Fry