kapasitetsutnyttelse over døgnet

Kartet viser kapasitetsutnyttelse av rutenettet gjennom døgnet i sør-Norge. Jo mørkere rød fargen er, dess tettere er togtrafikken og jo større er sjansen for forsinkelser og problemer.