belastning maksimalt

Kartet viser timen i døgnet som har maskimal belastning av togtrafikk.