1200025623[1]

Sensornettverk: Skader på vindturbinblader er kostbare og tidkrevende å reparere. Nå vil SINTEF bruke sensorer som kontinuerlig overvåker rotorbladene, for å sikre vindturbinene lengre levetid. Det vil bidra til å redusere driftskostnader for hele vindparken. Illustrasjon: Kongsberg Gruppen.