Terje Lohndal

Tidenes yngste Nils Klim-prisvinner

Lingvist Terje Lohndal ved NTNU (28) fikk presisjetung pris for originaliteten han viser i sine mange publikasjoner på høyt internasjonalt nivå.

Holbergstyret deler årlig ut Nils Klim-prisen til en yngre nordisk forsker under 35 år innenfor fagområdene humaniora, samfunnsvitenskap, juss og  teologi, som har gitt fremragende bidrag, enten innenfor ett av prisens fagområder eller av tverrfaglig karakter. Prisen er på 250 000 kroner. Lingvisten Terje Lohndal ved NTNU ble i år tildelt prisen, i konkurranse med andre sterke nordiske kandidater.

Lohndal er allerede et internasjonalt kjent navn innen lingvistikken. Han omtales som lingvistikkens Mozart. Hans forskning beskrives innenfor fagmiljøet med formuleringer som formell grammatikk og Chomskyansk lingvistikk. Lohndal selv sier at han ønsker å forstå den menneskelige språkevnen:

– Jeg vil finne ut om det er noen språkspesifikke mekanismer som styrer den, og hva forholdet mellom språkevne og generell kognisjon er. Jeg ser spesielt på samvirket mellom språklig struktur og språklig betydning, det vil si strukturen og betydningen til setninger, sier Lohndal.

Les mer om Terje Lohndal i artikkelen Utforskar matematikken i språket