Hoved Shipping Maritime

Noen sentrale, norske verdier blir tatt med ut, men slett ikke alt. (Skipet på bildet har ingenting med firmaet i saken å gjøre.) Foto: Photos.com

Noen sentrale, norske verdier blir tatt med ut, men slett ikke alt. (Skipet på bildet har ingenting med firmaet i saken å gjøre.) Foto: Photos.com