Eva Brekke

Eva Brekke

Eva Brekke

– Det er grunn til å tro at en stor del av skaden i den nyfødte hjernen skjer etter at blodtilførselen er gjenopprettet. Hvis man kommer til med effektiv behandling i dette tidsrommet, kan man unngå mye av denne skaden, sier Eva Brekke. Foto: Merethe Wagelund/NTNU.