SINTEFsilisium107

Orkanger 14.12.2007 : Gabriella Thranell på SINTEF Materialer og kjemi besøker Elkems smelteverk på Thamshavn sammen med profesor Otto Lohne fra NTNU Her produseres silisium-metall for solceller. Foto: Thor Nielsen

Norsk forskning har gitt ny viten om hvordan samspillet mellom kjemi og strømningsforhold påvirker dannelsen av avgasser i silisium- og stålindustriens ovner. Illustrasjonsfoto: SINTEF / Thor Nielsen