Bjerknes og Moser

Tale Bjerknes og May-Britt Moser. Foto: Kavli Institute for Systems Neuroscience

Tale Bjerknes og May-Britt Moser. Foto: Kavli Institute for Systems Neuroscience