Hvalross

Arven etter Nansen

Hva vet vi om Arktis og de naturressursene som finnes der, og hvordan bør de forvaltes i fremtiden?

Arktis og naturressursene som finnes der blir stadig mer tilgjengelige. Hvordan kan vi benytte oss av disse ressursene, og hvilke konsekvenser vil det ha? NTNU bidrar i en nasjonal gruppe som kalles «Arven etter Nansen». Gruppen samler kompetanse på arktisk marin forskning, og har utarbeidet en forskningsplan for kunnskapsbasert forvaltning av det sentrale og nordlige Barentshavet. Planen legges fram for Kunnskapsdepartementet torsdag denne uken.

I prosjektgruppen bidrar NTNU spesielt med sine kunnskaper innen marinbiologi, optikk og teknologi.

– Det er et stort behov for mer helhetlig forståelse av et arktisk klima og økosystem i endring. Her må Norge ta grep for å være i førersetet, sier Yngvar Olsen ved Institutt for biologi ved NTNU. Han deltar i styret for arbeidsgruppen . Olsens forskningsområde ved NTNU er i hovedsak marine bioressurser.

Fra Institutt for biologi deltar også Geir Johnsen. Han deltar i selve arbeidsgruppen, og har i mange år brukt avanserte undervannsroboter for å drive forskning i Arktis.

Les mer om Arven etter Nansen.