Ungdom og rus

-– Foreldre kommer liten vei med å være ensidig kontrollerende og konfronterende når ungdommene i huset har en risikofylt og negativ atferd, sier Anne Juberg, doktorgradsstipendiat ved NTNU.
Foto: Thinkstock photos

ungdom og rus

Young people taking pills