Ungdom og rus

Young people taking pills

ungdom og rus

-– Foreldre kommer liten vei med å være ensidig kontrollerende og konfronterende når ungdommene i huset har en risikofylt og negativ atferd, sier Anne Juberg, doktorgradsstipendiat ved NTNU. Foto: Thinkstock photos