Idun_Reiten

Norges mest meritterte matematiker

Idun Reiten er utnevnt til Kommandør av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden for sin innsats som matematiker.

St. Olavs Orden ble overrakt av fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Jørn Aksel Krog, under en seremoni i Rådssalen i Hovedbygget på NTNU.

Professor eremita Idun Reiten er Norges mest meritterte matematiker. I over 40 år har hun bidratt med forskning av ypperste klasse, med resultater som har hatt vidtrekkende internasjonal innflytelse.

Reitens fagområde er algebra, en av de fundamentale retninger innen matematikk.  Hun ble ansatt som første algebraiker ved Universitetet i Trondheim, og under hennes ledelse har det vokst frem en slagkraftig og internasjonalt høyt ansett algebragruppe som i dag teller over 20 medlemmer.

– Vi på institutt for matematiske fag ved NTNU synes det er flott at Idun blir tildelt St. Olavs Orden. Hun har sidan 70-talet betydd svært mye for fagmiljøet, og er fortsatt en inspirerende rollemodell for mange. Dette er velfortjent, og vi gleder oss sammen med henne, sier instituttleder ved Institutt for matematiske fag, Einar Rønquist,

Idun Reiten er en pioner og rollemodell for studenter og yngre forskere. Hun er også et forbilde for etablerte forskere ved at hun fortsatt er særdeles aktiv. Noen av sine aller beste og mest betydningsfulle resultater har hun oppnådd de siste ti årene. Hun betegnes også som fremragende lærer og formidler og en dedikert miljøbygger.