Lukket-merd-RIKTIG-figur

Denne lukkede merden vil huse stor settefisk på Smøla. Når driften starter, skal Veterinærinstituttet måle om lakselus og sykdomsframkallende mikrober vil klare å ta seg inn. Inntaksvannet hentes på 12 meters dyp under uttesting av pilotanlegget. Dette gjør at eierne håper å spare fisken i merden for sykdom og luse-angrep. Illustrasjon: Zsolt Volent, SINTEF Fiskeri og havbruk