lukket-merd-foto-3

Lukket merd, Smøla. Svein Martinsen

Sentrale aktører i merdprosjektet på Smøla. Svein Martinsen (til høyre) leder forskningsbedriften Nekton, mens Rune Iversen er daglig leder i Nekton Havbruk, matfiskselskapet som får ansvaret for produksjonen i den lukkede merden. Foto: Karl Ove Eines