stk16328hsd

Målet er å styrke norsk industri gjennom overføring av teknologi mellom romindustri og annen industri. Foto: Photos.com

Målet er å styrke norsk industri gjennom overføring av teknologi mellom romindustri og annen industri. Foto: Photos.com