Aapning AUR_Lab

Daværende næringsminister Trond Giske og prorektor Kari Melby fulgte med på undervannssnorklippingen via skjerm i forskningsfartøyet Gunnerus.

Daværende næringsminister Trond Giske og prorektor Kari Melby fulgte med på undervannssnorklippingen via skjerm i forskningsfartøyet Gunnerus.

Daværende næringsminister Trond Giske og prorektor Kari Melby fulgte med på undervannssnorklippingen via skjerm i forskningsfartøyet Gunnerus. Åge Hojem/NTNU AUR-Lab