Olje- og energiminister Tord dro i gang en Pelton testrigg-turbin.under åpningen av Norsk Vannkraftsenter.

Nytt Norsk Vannkraftsenter

Olje- og energiminister Tord Lien åpnet 10. januar Norsk Vannkraftsenter (NVKS) ved NTNU. Vannkraftsenteret vil være en nasjonalt samlende arena for videreutvikling av forskning og utdanning innen vannkraftteknologi. Senteret skal fremme vannkraftforskning både nasjonalt og internasjonalt.

Det har hovedsete ved vannkraftlaboratoriet på NTNU, og vil drives i samarbeid med vannkraftbransjen og norske myndigheter. NTNU, Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Energi Norge er partnere i senteret. Sistnevnte representerer 280 bedrifter i kraftnæringen, og energibransjen bevilger rundt tolv millioner kroner i støtte.

– Her stiller fornybarnæringen og myndigheter med forskningsmidler og egne ressurser for å videreutvikle vannkraftkompetansen sammen med det viktigste akademiske kunnskapsmiljøet for vannkraft i Norge, sier administrerende direktør Oluf Ulseth i Energi Norge.