sykkel CITI-SENSE_MOB

Ekstrarute: I fjor høst presenterte Universitetssenteret på Kjeller (UNIK) det første målesystemet for luftkvalitet som er sykkel-basert. El- sykkelen fra EVO er tilpasset slik at man kan sykle og måle luftkvaliteten samtidig. Sensorplattformen er levert av DunavNET, og måler en hel rekke parameter som NO2, CO, CO2 i tillegg til luftfuktighet og temperatur. Dataene blir tilpasset det internasjonale format for jordobservasjonsdata (GEOS), og er tilgjengelig for alle som er interesserte. Tiltaket er en del av prosjektet CITI-SENSE-MOB. Det ble syklet i høst og syklingen tas opp igjen så snart snøen forsvinner. – På sikt vil vi kontakte Bymiljøetaten i Oslo å diskutere spesielle målekampanjer, hvor vi ønsker målingen, på hvilken tid av døgnet m.m., opplyser professor Josef Noll.