City sense3

Tjue sensorer skal deles ut til frivillige i Oslo, og vil også bli gitt til for eksempel parkeringsvakter som utsettes for forurensing i jobben sin. Foto: Citi-Sense.