clausen, ingelin2

Ingelin Clausen ved MiNaLab på SINTEF jobber med å utvikle små sensorer for trykkmåling i kroppen. Hun er glad for samarbeidet med Sunnaas sykehus som gir muligheter for utprøving av teknologien på pasienter. Foto: Werner Juvik/SINTEF.