Laereren_3

Skolene som virkelig får til å løfte elevene, er skoler hvor lærerne jobber sammen mot et felles mål. Foto: Photos.com

Skolene som virkelig får til å løfte elevene, er skoler hvor lærerne jobber sammen mot et felles mål. Foto: Photos.com